Zibertxokoa

Konta zank bertsotan

2008/06/20

Erdibidetik

Erdibidean nao hemen Santiagon. Hemen ez det gelditu nahi baino eztakit seguro noa jun nahi deten. Hizkuntza ere erdibidekoa da. Txiletarrekin inglesez? Alemanekin españolez? Yankiekin alemanez? Igual hobe fijieraz.

Doinua: Dezimarting

Although I could in Fijian
maybe better than spanish,
this is the last chance for english
For now on I will say see ya!
Y bien que lo merecía
por lo que hemos sudado,
aunque más que Santiago (Uztailak 25, ezta??)
parece Santa Lucía (Abenduak 13??)
Horrera behar det juan
luzatu nahi badet uda,
ahaztu San Simon, San Juda.
Santiagon nahiz neguan
beste bi "san" nik goguan...
Zuek oporren egarri,
neretzako "San Etorri"
ta zuentzako "San Juan"

Ondo pasa San Juanak!!

Arralden ikusiko degu elkar ezta, presidente?

"Boga bogan" bazkaldu ta gero "Bar Sobian" pote batzuk...

Ta hitzeingo deu... Boliviaz!

Joseva

2008/06/12

Bulaaaa!!

Bula bula!! (Kaixo fijiarrez)

Berriz e izango da Fiji tropikala!!

Hobeto leoke bula-bula beharrean mela-mela esango balute!!!

Doinua: fijiar bat bustita

Y va Ritxi a crear unas rimas
hitz potoluak hartuta
Iruditzen zait lendik dudala
nik txiste hori aituta
Halere ezin parreai eutsi
behin ta berriz kontatuta
Egi galanta: zibertxokoak
lehendakari latza dauka (Bula-bula) O sea, bis-bis

Inmobilismoan aurka omen du
erabakia harturik
Aitzaki hortan etzaio falta
rimarik eta rapdramik
Baina ondoan ipinitako
argazkia ikusirik...
Urte osoan egin al ditu
hiru fitxaje bakarrik? (Bula!)

Hoi argazkia Rekaldekoa
hiru fitxaje berrikin
Beste hitzik ez dute merezi
a ze hiru muturzikin!
Bi gauzarekin gelditua naiz:
bat, irrifar zuriekin;
ta bi, ze gaizki ematen duten
Alus, Agus ta Estikin (Bula!)

Bi aste barru Rekaldekoa
orain ekarriz gogora
Holako txiste eta rapdramak
mesedez utzi albora
Ta "fitxaje" hoik baldin badatoz
ustekabean ondora
Bateren batek probau behar du
gatzaren partez polbora (Buuula!)


Joseba San Gil

2008/06/11

Bertso-help.

Zer Joseff, zabaldu al duk mundun zehar nahiko bertso?

Esplikaziyon bat eman nahi badek- hoi bai, kantatzeko baldintzakin- to!"Kaixo" and welcome to the Basque Country

and where the Basque speakers stay

Here's the chance to_explain what "the bertso" is

the opportunity, let's say.

It's just telling the same thing differently

dear friends and, be that as it may

should we remember, should we remind things

can be told in a different way."The bertso" for us is just a word game:

metrics; rhymes; meanings - don't you see?

a funny speech or fine deep poetry

from ourselves or from Bruce Lee

Sung at the very moment or istant

for them, for you -why not?- for me,

Would do understand if I told you that

it could be like instant coffee?Beste bertsiyo pare bat bazazkat. Bruce Lee-n partez Toffee sartuta igual hobekiyo geatzeuk.Tzolifussion.

2008/06/10

Erantzunak, Ibarritxiri.

Doinua: Lehengo batian Lazkaotxiki

Lehen galderak, erantzuteko
gogoa dit seittun pixtu
ez BAI, ta ez EZ, beste hitz batzuz
nahi nioke egin txistu
Lehen bihotza bitan daukanak
badunez nahiko meritu
Gure Joseba bipartitua
etzak hirutan zatitu!

hauteskundeak deittuko dittuk
ta berriz zerriak zerri
jende honekin, ezin mugitu
ez mingain eta ez gerri
igual ez dakik, baina seguru
baietz segittun igerri
erantzuteko ere_ez gerala
ez bat; ez txoko; ez herri!

Dei itzazu BAi, hauteskundeak
idea ona, earra!
zibertxokuntzat txinpartatxo bat,
edo gutxinin kearra
lehendik halere pozik nitzan ze
hau da... - dut esan beharra-
... lehendakaria merezi baino
hobea duen bakarra!

Halere kontuz, zeren azpitik
gauzak z'al daude al pil-pil
Azkenaldiyan, norbattegatik
txoko hau ez da eta hil
kanpaina sendo egin ezazu
ni ez negoke ez trankil
lan zikin eta guzti hor dator
atzetik Joseba San Gil.

Haitzol

2008/06/09

Gobernuaren plana

Doinua: Erreguetan

Lengo batean Lehendakaritzan
bilera
batean luzaz,
Haitzol
Madrazo eta Itsaso
Zenarruzabeitiagaz

azken
boladan pasotismoa
izandu
da gure ardatz,
nola
arrayo hartuko ote du
bertsokoak
berriz arnas.

Erabakia hartu genuen,
inmobilismoan aurka,
plan bat eginda zuei aurkeztu
nahiz batzuek egin zaunka,
holakoetan iniziatiba
batek hartu beharra dauka,
zibertxokoko lehendakariak
ere bi galdera dauzka.

Uda badator batzuk etorri
eta beste batzuk joan,
Australiako enbaxadore
jauna dator oraingoan,
baldin ta bala gehiagorikan
berak ez badu ahoan:
onartzen al du zibertxokoak
Joseba tripartitoan?

Eta bigarren galdera berriz
bazterketarikan gabe,
opor aurretik tarte bat hartu
‘plan renovehonen alde,
bertsoen bidez elkarrizketa
izateko prest al gaude?
eta bestela hauteskundeak
deituko ditut debalde.

Ibarritxi