Zibertxokoa

Konta zank bertsotan

2007/07/31

Indixatik

Namaste!!!!!

Aupa ekipo! alla ga geube halako baten Indixa. Egixe esan, atzo gabaz alla ginan eta denpora handirik ez tou euki ondion gauzak ondo asimilateko, periodo de adaptacionen ga. On, hori bai, hotza ga pasateeennnnn demasa!!!!!! Hainak be dardaraka akau, por los!!!!! Hainetik be izerditxan ga eun guztin, bardnye gaba ala eune, dana peata!!!! Abaniku, abantin.... momentuz jenti maju te sinpatiku eretxiakue neskai, eta ganruk inteligentik tile (biri ez parabe topaten trishaw tartir, buelta ta beste aldetik) eta txakurrak razistak (zarauztar batek dixit) . Delhin buelta gazte bat emon dou , hirixan idea bat etxeko nahiku, aluzina rou bixkat dan putetxiaz : bizikletak, trishwk, motoshwak, motorrak, kotxik, ganaruk, autobusak...danak bire bardi;etik eta i;or txoka bez< distantzixak ondo kontrolata akarre bentzat!!!! Bixar ya baguz hamendik geure ruti hastea Rajhastanerutz. Hasteko 12 orduko tren indixun sartu eta ........ ia zer pasaten dan eta noa allaten gazen!!!!

Gu ez gabiz zibilizazi; oitxik holako aparte eta hurrengo kapitulu ezta aparte apartin ibiliko.

Tanzanuk: bistan da ederto demasin zabizena eta hilebetin eztozuela email asko idatzi, hauri re etorrixe!!!!!! Zeuek bapeztu baik, eh!!! Ondion asko falta atzue eta ez hasi etxea beire,eh!!!!!

Gure laugarren printzesiiiiiiiiii...............!!!!! Zeure falti ra hamen handixe!!!!

Bertsuk hurrengo baten,

Ando, Itsaso, Rosita

Autoerrepasua II (auskalo noiz arte)


Mmmh... betiko problema. Eun asko atzin, ta eskema mentala airian. Beitu, igual gaur hitz batzukin hasiko naz.

BETA. MALETA. PLANETA. DIETA. GALLETA. OKERKA. INTENTA. ATORMENTA. BIZIKLETA. HONDARRETA. KOLPEKA. EUREKA.

Badatorkit bai, goatzen naz. Azken herri zibilizatua, Singida, utzi genutetik gauzak dexente aldatu zian.

Lehen helburua Issuna, ta lotako, Catholic Training Centre. Isunan txistia errexegiya da, baino enun espero afaltzeko genittun makarroyai swahiliz errezatzen bukatzia.
Launak diximulatu zuten gaina ahalmoduan baino nik gurutzia itten e eztakit. Ta ne minuto de silencio luze hartan zertan fijatuko ta monjak playera deportibukin ibiltzen dila. A lo Sabatini.

Ta okerrena etortzear. Monja tartian edukatu edukatu jokatu zun mutillak, 5000 txelin edukatuki kenduta despedittu ginttula. Hoi tonto arpegiya geatu zitzaigun.
Bueno, tonto arpegiya a sekas ez.

Tonto arpegiya derrapatzen, tonto arpegiya rebotatzen, irristatzen, kamioiak kunetara bultzatua... hoi dena Gamesako haize errotaik hobina re agobiatuko luken haize zakar frontalakin.

Kuriosua denak hobea in tzula kozineruk tortillai buelta eman tziyonin. Ezto bazkaltzia bezelakoik holakotan. Zein agertuko restaurantin ta gue pelotoyan bigarren partia. Gezurra dirui Oiartzunen MANYONI arte! batekin agurtu ta hala gertatu ber tzunik.

Hitzetatik errimeta:
GOIZETIKAN JEIKI TA
ERRUEDAK PUZTEN
GERO HONDARRAK ETZIN
AURRERANTZA UZTEN
NAHIZ ETA BEREZ BELTZAK
AIPA NAHI NITUZKEN
EZ AL GARA GU ARI
GORRIAK IKUSTEN !?!

Ba bai, sei bat eun. Google Earth-en ta mapetan e agertzen ez tin herrixketan barrena. Hondarra tartian. Ta 70 km-ko etapekin.

Kiombo, Biti Manyanga, Issangawana, Mwamagembe... Ta zer aittu ber gaina, ta... Singida-tik Sudafrikara zijun autopista omen tzela hoi. Hala esan tzigun Ruta izeneko batek. Hoi Xilberrek ingles batei Karrikako soziedadia Artikutzatik Bruselas-ea dijun autopistan dola esatia baino dexente okerragua da.

Lurra lurra ta lurra. Kilometruk ta kilometruk ta kilometruk jendeik e ikusi gabe. Hankak pedaletan ta buruan hitz, bertso ta abestiak ("This is the end of the world as we know it..." REM). Ta halako batin bizikletero bat, ta etxola pare bat, ta kobertura andereinoa, ta elektrizitate jauna, ta Mr Internet.

Hemendik aurrea nondik eta noraino lotuta dauzkagu. Noiz erlojutan daramagu. Ta aurrerako guztia hola izango dela ohartzian, atzekuai zeukan ta
etzeukan xarma harrapatzen diyogu.

Iya hillabete oaindik itxea bueltatzeko, baino derrepente aaaskoz hurbillago sentitzen gea.

MBEYAn gaude. Bihartik aurrea asfaltua. Ta Ainhoa dator! Beatziko pelotoya izango ga. Azken fasia hasiko da.Kontatuko.

Portziertuak:
Ptz1: Esti, bertso udalekutan eon ta z'al diazu ezer geyo kontatu ber?
Ptz2: Ne bertsuak Uxue Alberdik halako batian botatakuan antza dula diyonai, bai badu.
Ptz3: Xilber, ondo in duk aurten ez etortzia. Galdekiyok Gorkai zertik.

Haitzol

2007/07/07

Bigarren euna

Bigarren euna ta bigarren mezua. Bitakora emateu honek.

Harridura ikurren bat geyo daka gaurko mezuak. Atzo arratsaldin bizikletak montatzen hasi ta, Josebanak kanbiyuk radiyo tartin alajainkua! Eozeinek nerbiyuk galtzeko moko aberiya. Ez ordia ekipazo honek. Orduerdi ta ehun pezta kosta zaigu arreglua. Bueno, hark gutxinez hola eskatu digu, 1000 shilling. Ta ez hotelekuk bezela. Erreziboko hitzak: "One hundred and twentyfour thousand and five hundred shillings only", ke jeta!! nola 'only'?? Zertik 'bakarrik'? Hoik hamarna dolar dia gabeko!!

Ez gabiltza merke egiya esan. Bado aldia Malawikin. Ekuadorrian e, haitzak eztakit baino ezkurra bada.

Gaur eguerdiyan Mikelekin juntatzen ga, hua re eje bat izorratukin omen dator. Iya beste ordu erdi bat 'bakarrik' den. Bihar Ngorongoroa jon nahiko genuke. Behinolako sumendian 19 Km diametroko kraterra animaliz betia. Esperout paetatxoi salbajik baino zerbatt geyo ikustia. Kontatuko.

Ongi izan,

Ptz: Mr Gurutze: Ainhoa Abuztuak 1ian zetorrek. Nik ezin izan nin ezer beitu, baino aukera hor dakak. SELOUSeko parke itzela ta PEMBAko buzeuak ettuk galtzen! Nahi baek be numerua bialikoit: **ZENSURA** (ta ez baek nahi re bai).

Haitzol

2007/07/06

Hemen gaude

Billetiak rinozeronte beltz haundi bat dakate dibujatua. Extingitzea diju portzierto, ne billetik bezela.
Bi kokakola eskatu ttuzte Joseba ta Koldok. Luze luziak ta meharrak dia botillak, masai efektuagatik edo.
Bi detalle dia. Baina itxian ez gaudela ohartzeko nahikuak. Hemen gaude.
Ez guztiz halare. Ikasi berriyak ttugun lau hitzak elkarrekin nahasten ttugu oaindik. Janbo esan ber kaixo esateko ta Habari esan, zemouz.
Ongi hartzen ttuzte gue hitzak halare. Karibu esaten digute, ongi etorri. Ta halaxe sentittu ga oain arte.
Horrei eztut jakitten nola erantzun. Inglesea pasatzen ga ordun. Ke si la bizikleta, ke si Malawi, ... Konbertsaziyoik etzaigu faltako bidai hontan.ke si the bicycle, ke si Malawi... Konbertsaziyoik etzaigu faltako bidai hontan. Ta ni aspertzen nazenin Koldo hor eongo dela re badakit seitzeko.
Etzait arrotza in lur hau. Jendia re ez. Oporretako patxara ta ezinegonan nahasketa hau re ez.

Lau hitz, km batzuk, bi hizketaldi ta eguzkiya fuertetexio sentitzia falta zaigu.


Bai, eun pare bat barru, hemen gaude.

Haitzol

2007/07/04

eneeee!!! ixe ahaztute!

doñu: nik enuen nahi 8

Azkenengo boladan
guk grabea lana
baina orain gainetik
kendu dugu zama
tarte hortan zerbait
bada ahaztu dudana
joan zan hotazortzian
ospatu zun dana
zorionak bi bidar
Baztaneko dama!!!!

Zenbat bete dituen
hasi zaitez bila
hotamar edo berroi
ez da horren pila
adina ariman dago
aizu neskatila
eta zurea Ane
da una maravilla
ZORIONA zurekin
beti egon dadila


Igarten da aspaldixan bertsuai erria emonda nabilela bañe.... zeoze bota bikora ba!!! Bueno ba , lo ditxo, pasan eguenin gure Anen egune ixan zala eta geure txokun bertsotxu bat botateko be tarteik ezin hartute ibiligazela!!! ontxe hasi ri opor ederrak eta dan danok, hortzir zabizenak, hamentzir zabizenak, biharrin zazenak, a la bartola zazenak, biaji preparaten zabizenak, sanferminak aprobetxateko prest zazenakkkkkkkkkk dan danok ONDO ONDO IBILI!!!!!!!

Rosita